MODELLEME VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Modelleme ve Yazılım Çözümleri

 • Kurumsal, KOBİ, Ticari, Banka ve Ülke Risklerine Yönelik Model Geliştirmesi

 • Ülke Riski Modeli (Merit Country/Sovereign Model)

 • Finansal Kuruluşlar Derecelendirme Modeli (Merit FI Model)

 • Kurumsal Şirketler Derecelendirme Modeli (Merit Corporate Model)

 • Bayi Riski Modeli

 • KOBİ Finansman Yönetimi Yazılımı
 • M erit Risk olarak; kurumsal, KOBİ, ticari, banka, finansal kuruluşlar ve ülke risklerine yönelik kurumsal risk yönetimi, muhabir bankacılık risk ve limit tahsisi yönetimi ve ülke risklerine yönelik model ve yazılımlar geliştirmekteyiz.

  Merit Ülke Modeli temel olarak, bir bankanın doğrudan veya müşterileri aracılığıyla iştirakte olduğu ülkeler için kredi riski başta olmak üzere çeşitli risklerini belirlemek ve ülkeleri buna göre sıralandırmak, bankanın mevcut ve gelecekteki müşterileri için risk bazlı limitlerini belirlemesini ve bu riskleri değerlendirmesini hedef alır.

  Merit Finansal Kuruluşlar Derecelendirme Modeli, bir bankanın halihazırda bir çalışma ilişkisine sahip olduğu ya da gelecekte bir ilişki kuracağı finansal kuruluşların kredi riskini değerlendirmeyi ve bu finansal kuruluşların derecelendirilmesini hedef alır.

  Merit Kurumsal Şirketler Derecelendirme Modeli, temel olarak bir bankanın kredi riskini taşıdığı, limiti mevcut olan veya ilerde limit açmayı planladığı şirketlerin kredi riskini ölçme ve değerlendirme amacı taşır.

  Bayi Riski Modeli, bayi ağı olan kurumların kredi risklerini belirlemek, yönetilmesini sağlamak ve risklere ilişkin etkin çözümler üretmek amacını taşır.

  KOBİ’lerde finansman performanslarını ölçmek ve etkin finansal yönetim uygulamaları için yazılımlar geliştirilmektedir.
  GELİŞMELERDEN E-POSTA İLE HABERDAR OLUN