RİSK YÖNETİMİ HİZMETLERİ
Risk Yönetimi Hizmetleri

 • Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri (ERM)

 • Kredi Riski Modellemeleri, Kalibrasyon ve Validasyon

 • Kredi Riski Değerlendirmesi
  • Temerrüt Olasılığı (PD)
  • Temerrüt Anında Kayıp (LGD)
  • Temerrüt Anında Riske Maruz Kalan Kredi Tutarı (EAD)

 • Piyasa Riski: Faiz, Likidite, Döviz, Konsantrasyon

 • Riske Maruz Değer Metodolojileri (VaR)

 • Operasyonel Risk

 • Rating ve Skorlama Model Metodolojileri

 • İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (IRB)

 • Ülke Riski ve Politik Risk

 • Bayi Riski Optimizasyon Uygulamaları


 • U zman kadromuzla birlikte hizmet verdiğimiz müşterilerimizin kurumsal risklerini azaltmaya yönelik tedbirler almasını sağlamak, mevcut durumu iyileştirmek ya da gelişim göstermek amacıyla gerekli riskleri alıp yönetmelerine yardımcı olmak ve müşterilerimizin risk yönetimi faaliyetleri için en uygun stratejileri belirlemekteyiz. Bu hizmet kapsamında organizasyondaki risk yönetiminin mevcut durumunun değerlendirilmesi, kurumun risklerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, efektif ve sürdürülebilir bir risk yönetimi stratejisi için süreçlerin ve organizasyon yapısının tasarlanması hedeflenmektedir.

  Risk yönetimi birimimizle birlikte şirketlerin (kurumsal, banka, banka dışı finansal kuruluşlar, KOBİ, bireysel) kredi, piyasa ve operasyonel risklerinin belirlenmesine, değerlendirilmesine ve yönetilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskleri ölçmeyi sağlayan modeller ve algoritmalar geliştirilmektedir. Aynı zamanda mevcut modellerin denetimini yapmak amacıyla kalibrasyon ve validasyon hizmetleri verilmektedir. Kredi riski değerlendirmesi yapmak için temerrüt olasılığı, temerrüt anında kayıp ve temerrüt anında riske maruz kalan kredi tutarını belirleyecek hesaplamalar oluşturulmaktadır.

  Gerek içsel derecelendirme yaklaşımı çerçevesinde gerekse diğer amaçlar için rating ve skorlama metodolojileri üzerine çalışılmakta olup çeşitli varlık grupları için rating ve skorlama modelleri üretilmektedir. Ayrıca ülke riski ve politik riskleri belirlemek amacıyla 160’tan fazla ülkeyi kapsayan ülke riski modeli üretilmiştir. Bunun yanında bayi ağı olan kurumların kredi risklerini belirlemek, yönetilmesini sağlamak ve risklere yönelik etkin çözümler üretmek amacıyla bayi riski modeli bulunmaktadır.
  GELİŞMELERDEN E-POSTA İLE HABERDAR OLUN