DANIŞMANLIK
Danışmanlık Hizmetleri

 • İlk Halka Arz (IPO)

 • Tahvil İhracı

 • Rating/Kredi Derecelendirme

 • Şirket Evlilikleri ve Satın Almaları (M&A)

 • Fonlama

 • Proje Finansmanı

 • CFO Outsourcing

 • Şirket Değerleme

 • Tahsilat Metotları

 • Yerel ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS & GAAP)

 • M erit Risk olarak ilk halka arz, tahvil ihracı, rating/kredi derecelendirme, şirket birleşme ve satın almaları, fonlama, proje finansmanı, şirket değerleme, tahsilat metotları, yerel ve uluslararası finansal raporlama standartları gibi konuları içeren geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

  Halka arz, tahvil ve rating/kredi derecelendirme gibi ihraç konularında stratejinin geliştirilmesi, uygulama planının hazırlanması, yeniden yapılanma, izahnamelerin hazırlanması, stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi, bağımsız denetim yapılıp gözden geçirilmesi gibi konularda ihraç öncesinde, ihraç süresi boyunca ve ihraç sonrasında destek vermekteyiz.

  Gerek alıcı gerekse satıcı tarafta yer alarak şirket birleşme ve satın almalarında potansiyel yurtiçi ve yurtdışı alıcılar/ortaklar bulmaktayız. Fonlama ve proje finansmanı konularında aracılık danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

  Deneyimli finans danışmanı ve uzmanlarımızla birlikte, şirketlerin finans ekibine finans yönetimi konusunda eğitim ve destek vermekteyiz. Küçük ölçekli şirketlerin ve KOBİ’lerin ihtiyacı olan Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili outsource hizmeti sağlayarak şirketin yüksek maliyete katlanarak çalıştıracağı personelden alacağı hizmet yerine daha uygun maliyetle profesyonel finans yönetimi ve danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

  Şirketlere yerel ve uluslararası finansal raporlama standartları kapsamında finansal raporlama ve muhasebe alanında ihtiyaç duydukları teknik konularda geniş tecrübe ve uzmanlığa sahip ekibimizle danışmanlık vermekteyiz.
  GELİŞMELERDEN E-POSTA İLE HABERDAR OLUN