BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Hizmetleri

 • BASEL Uygulamaları Danışmanlığı

 • Uyum (Compliance) Danışmanlığı

 • İSEDES Raporlama Danışmanlığı

 • İSEDES Validasyonu

 • İçsel Derecelendirme Yaklaşımı (IRB) Danışmanlığı

 • IFRS9

 • Birinci Yapısal Blok (Pillar 1) ve İkinci Yapısal Blok (Pillar 2) Riskleri

 • Senaryo Analizleri ve Stres Testi Metotları

 • Muhabir Bankacılık Limit Yönetim Tasarımı

 • Tahsili Gecikmiş Kredilerin Yönetimi
 • B ankalar ve finansal kuruluşlar; BASEL, BDDK ve benzeri diğer düzenleyici kurumlar tarafından talep edilen karmaşık düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmelidir. Diğer taraftan da oluşturdukları mevzuat, sektörel olarak hızla değişim gösteren ortama uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Merit Risk, mevzuat risklerine ilişkin olarak düzenleyici kurumların uygulamalarına ve uyum prosedürlerine yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

  İSEDES çerçevesinde raporlama danışmanlığı ve İSEDES validasyon hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda; banka stratejisinin analiz edilmesi, banka risk iştahının analiz edilmesi, İSEDES politikasının tasarımı ve özel şablon oluşturulması, risk yönetimi yapısının gözden geçirilip analiz edilmesi, Pillar 1/2 riskleri arasındaki farklılıklar ve geçiş süreci için atılması gereken adımların belirlenmesi, bankanın temel risklerinin tanımlanması, analiz ve ölçüm metotlarının belirlenmesi, bankanın sermaye kaynaklarının ve bu kaynakların karlılığa göre dağılımının analiz edilmesi, stres testleri uygulama ve metodolojilerinin gözden geçirilmesi, içsel sermaye yeterliliği değerlendirilmesine göre sermaye gereksinimi ve yeterliliği hesaplama yöntemleri, likidite planlaması, ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalara göre süreçlerin gözden geçirilmesi yer almaktadır.

  İçsel derecelendirme yaklaşımını da kapsayan IFRS9’a geçiş süreciyle ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  Yurtiçi ve yurtdışı muhabir banka ve finansal kuruluşların kredi analiz çalışması, limit tahsisi ve onay sürecini koordine etmek ve limitler dahilinde oluşan riskleri muhabir banka, banka grubu ve ülkesi bazında izlemek ve raporlamak amacıyla çözümler sunmaktadır.
  GELİŞMELERDEN E-POSTA İLE HABERDAR OLUN